Datasenter

DigiPlex Project OSL21 Data Center


Fakta

Projekt DHAS är en byggnad som är lämplig för utveckling som så småningom kommer att leverera cirka 6 MW IT -belastning.


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2019


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet