Vattenkraft

Åseral Nord


Fakta

Ny damm Langevatn, hällfyllningsdamm med asfaltkärna och ca. 400 000 m3 fyllmassa, med en ny överströmningströskel och stödmurar i betong. Överföringstunnel från Langevatn till Nåvatn - ca. 8,5 km tunnel totalt med ett tvärsnitt på 30 m2 med konstruktioner för luckor och tvärportar i betong inne i tunneln. Vattenflödet går till Øygard kraftverk, Kvernevatn kraftverk, Utbyggnad av Skjerka kraftverk


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköphantering, byggledning, anbudsförvaltning


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

600 000 000 kr


År av konstruktion

2017


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet