Energy Consult AS levererar team med rätt expertis för att hjälpa klienten och entreprenören att genomföra projektet. God struktur, tillräcklig och korrekt kompetens samt en kultur för efterlevnad är viktiga förutsättningar för god projektledning.

Energy Consult AS är en specialenhet för större projekt inom infrastruktur, energi och industri i Skandinavien. Vi har en hög implementeringsförmåga som ger oss en fördel inom marknadssegment där kompetens, system / struktur och processer är av avgörande betydelse. Energy Consult AS har 15-20 anställda som arbetar för kunder i hela Skandinavien både på kund- / utvecklaroch entreprenörssidan. Som företag kommer vi att fortsätta utvecklas för att erbjuda tjänster och resurser, för att vara kundens förstahandsval i varje fas av ett projekt.

Energi: Nyckelfärdiga kontrakt, riskhantering, investerarorienterade kunder, nätverk och relationer Infrastruktur:PPP / OPS, EPCI, nyckelfärdiga kontrakt, samarbete och innovation (ex green shift). Energy Consult AS har specialistkompetens inom energi- och transportprojekt i Skandinavien. Energy Consult AS är en aktiv partner som förstår och anpassar sig till nya ramar och krav. Energy Consult AS fokuserar på lojalitet, leveransförmåga och kostnadsmedvetenhet på alla nivåer. Vi på Energy Consult AS är bra på projektledning, vi skapar lönsamma projekt och levererar hög kvalitet på alla nivåer.

Energy Consult AS är en specialenhet för större projekt inom infrastruktur, energi och industri i Skandinavien.

 

Energy Consult AS levererar team med rätt expertis för att hjälpa klienten och entreprenören att genomföra projektet. God struktur, tillräcklig och korrekt kompetens samt en kultur för efterlevnad är viktiga förutsättningar för god projektledning.

We have good skills in implementation that gives advantages in market segments where competence, system/structure, and processes are of crucial importance.

Energi: Nyckelfärdiga kontrakt, riskhantering, investerarorienterade kunder, nätverk och relationer

Infrastruktur:PPP / OPS, EPCI, nyckelfärdiga kontrakt, samarbete och innovation (ex green shift).

Egil RasmussenPartner +47 932 48 226 egil.rasmussen@energy-consult.no

Johannes Oddvar LundalPartner johannes.oddvar.lundal@energy-consult.no