Johannes Oddvar Lundal


Johannes har lång erfarenhet från ledning och projektledning. Han har erfarenhet från både transport- och industriprojekt. Med sin erfarenhet från verksamheten och alla ledande befattningar inom verksamhetsledning och personal är han en tekniskt kunnig och effektiv i sin organisation av verksamheten för att uppnå goda projektresultat. Johannes är en systematiker med ett gott humör som alla projektorganisationer värderar högt.

Profil

Utbildning


Stavanger Tekniska yrkesskola
2004

Teknisk yrkesskola, Bygg

Viktiga kvalifikationer


Plan

Erbjudandeansvarig

Kalkylator

Planerare

Projektledare

Byggledare

Operations Manager

HSE / KS ledare

Inköp

Projektstödschef

Projektstöd

Relevant erfarenhet


Øyfjellet Vindkraftverk

Kvalitets- & dokumentationsansvarig för klienten
2021-DD

Tysvær och Buheii vindkraftverk

Anbudsansvarig och kalkylator för entreprenör
2019-2020

Torsnes Kraft Vannkraftverk

Byggledare
2012-2013

Järnvägsutveckling nytt dubbelspår Stavanger / Sandnes

HSE / KS chef för entreprenör
2007-2008

Johannes Oddvar LundalPartner +47 930 32 117 johannes.oddvar.lundal@energy-consult.no

Johannes Oddvar LundalPartner +47 930 32 117 johannes.oddvar.lundal@energy-consult.no

Erfarenheter

Svartevannsdammen

Vattenkraft - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2011

Read More

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen

Järnväg - Avtalsform:
utförandekontrakt - Byggår
2007

Read More

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Read More

Erfarenheter

Svartevannsdammen

Vattenkraft - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2011

Read More

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen

Järnväg - Avtalsform:
utförandekontrakt - Byggår
2007

Read More

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Read More