Egil Rasmussen


Egil har lång erfarenhet av designhantering, massavveckling och lantmäterihantering. Erfarenhet från konstruktion av dammar, järnvägar, vägar, landbearbetningsanläggningar och vindkraftverk Har lång erfarenhet av konstruktion av vägar, kranuppföringsplatser och bygggropar för byggnader och stiftelser, särskilt i utvecklingen av vindkraftverk

Egils karriär började i Veidekke där han tog nyckelroller för viktiga projekt för företaget. 2016 började han arbeta i Risa på energiavdelningen och fokuserar på projektledning i totalentreprenader inom energisegmentet. Han är också en vägdesigner, med användning av Gemini, Infraworks och Autocad civil 3D.

Egil har utmärkta problemlösningskunskaper, detaljerad kunskap om alla projektfaser, ödmjuk och vänlig karaktär. Han är en framgångsrik professionell som företag vill arbeta med.

Profil

Utbildning


Teknisk yrkesskola, Stavanger
1999-2001

Bygg och anläggning. Civilingenjör

Högskolan i Stavanger
2001-2003

Bygg- och civilingenjör. Teknisk planering

Viktiga kvalifikationer


Teknisk chef

Tekniskt skäl

Mass nybyggare

3D -visualisering

Relevant erfarenhet


Hennøy vindkraftverk

Projektledare för entreprenör, där uppgiften var anbudsstöd, och ledningsdesign av: kaj, vägar, kranställningar och kabelsystem
2017-2018

Egersund vindkraftpark

Rådgivare till byggherren där uppgiften var att göra planer, budgetar för upprättande av anbudshandlingar för entreprenörer
2014-2016

Nesjendammen

Rådgivare till utvecklaren där uppgiften var att bedöma dammstabilitet
2013-2014


Veidekke Enterprenør AS.
2003-2016

Projektledare stygnchef, massanläggare och sömtekniker

Risa AS.
2016-2020

Teknikchef

Energy Consult AS. Partner / Seniorrådgivare
2020-DD

Rådgivare på entreprenörssidan och utvecklarsidan för projektimplementering, anbud, marknadsföring, inköp och kundansvar.

Projekttyp: Vindkraft, transportprojekt, dammbyggnad, rehabtunnel, tunnel och industribyggnad.

Egil RasmussenPartner +47 932 48 226 egil.rasmussen@energy-consult.no

Egil RasmussenPartner +47 932 48 226 egil.rasmussen@energy-consult.no

Erfarenheter

Svartevannsdammen

Vattenkraft - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2011

Read More

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen

Järnväg - Avtalsform:
utförandekontrakt - Byggår
2007

Read More

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Read More

Erfarenheter

Svartevannsdammen

Vattenkraft - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2011

Read More

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen

Järnväg - Avtalsform:
utförandekontrakt - Byggår
2007

Read More

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Read More