Trond Are Skandsen


Trond Are har solid erfaring med kunde -og innkjøpskontrakter innen energi serviceindustrien, og innehar sterke ferdigheter i kontaktforvaltning, forhandlinger og juridiske -og kommersielle betingelser knyttet til kontrakt. Innehar sterke strategiske ferdigheter og overholder høy grad av integritet.

Utmerket erfaring med mobilisering av logistikktjenester, leverandøroppfølging, import, eksport og handelsoverenstemmelser.

Trond Are jobbet i Schlumberger 2007-2020 hvor han hadde flere lederstillinger innen forsyningskjede og kontrakt. Han startet i stillingen som Logistics Supervisor for Skandinavia der han var ansvarlig for gjennomføring og styring av logistikkoperasjoner for å forbedre servicenivået til selskapets operasjoner. I 2011 ble han overført til Ghana hvor han jobbet som Import & Export Manager for Sub-Sahara med ansvar for import, eksport og handelsoverenstemmelser.

Senere holdt han stillingene som Logistics Manager og Supply Chain Contracts Manager for Skandinavia, før han i 2017 begynte i sin siste stilling som Senior Client Contracts Specialist.

I dag er Trond Are ansatt som Driftsjef i Energy Consult AS med ansvar for selskapets drift og administrasjon.

Profil

Utdanning


Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

2003-2004

Mastergrad i Markedsføring

Masteroppgave i implementering av hydrogen som alternativt drivstoff i logistikkbransjen

Nøkkelkvalifikasjoner


Anbud, forhandlinger og kontraktforvaltning

Rådgivning innen juridiske -og kommersielle kontraktklausuler

Logistikk og handelsoverenstemmelser

Relevant erfaring


Driftsjef

Flere store integrerte offshore service kontrakter for Norsk kontinentalsokkel, med ansvar for evaluering, forhandling og utarbeidelser av juridiske og kommersielle vilkår. Assisterte i anbudsrunder, kontraktutarbeidelse, utførelse i samsvar med retningslinjer og kontraktutrullering til drift. Sikret overholdelse av kontraktsmessige risikostandard, kontraktsforpliktelser og har fungert som en pålitelig kontraktrådgiver overfor ledergrupper.

Trond Are SkandsenDriftssjef +47 906 33 138  trond.are.skandsen@energy-consult.no

Trond Are SkandsenDriftssjef +47 906 33 138  trond.are.skandsen@energy-consult.no

Erfaringer

Mosjøen

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2012

Les mer

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
totalentreprise - Byggeår
2018

Les mer

Øyfjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2020

Les mer