Tidlig fase
Konseptvalg
Prosjektutvikling
Byggefase
Prosjektavslutning

Tidlig fase

Markedsanalyse

Markedsstrategi

Prosjektvalg

Innkjøpsanalyse

Investeringsbehov

Framdriftanalyse

Team- og kulturbygging

Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen

Vei - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2016

Les mer

Elkem Solar-Fluor

Prosess - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2007

Les mer

Årdal Wafers factory

Prosess - Kontraktsform:
Generalentreprise - Byggeår
2007

Les mer

Konseptvalg

Behovsanalyse (GAP)

Lønnsomhetsvurdering

Mulighetsanalyse

Alternativer vurderinger/utredning

Interessentanalyse

Nothing found.

Prosjektutvikling

Gjennomføringsstrategi

Tverrfaglig kompetanse

Prosjektledelse og styring

Anskaffelse

Prosjektering (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsestimering

Kvalitessikring

Risikostyring

Interessenter og kommunikasjon

Lillesand vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Stor-skalsjön Wind Farm / Timra vind 385MW

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Mastokangas Wind Farm 50MW

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Byggefase

Eierstyring

Prosjektstyring (fremdrift og kostnader)

Organisering av prosjekt

Kostnads estimering og styring

Prosjekteringsoppfølging

Beslutingsoppfølging

Grensesnitt kontroll

Myndighetskrav

Fagansvarlig

Risikostyring

HMS styring

Kvalitetssikring

Interessenter og kommunikasjon

Krisehåndtering

Team- og kulturbygging

Årdal Wafers factory

Prosess - Kontraktsform:
Generalentreprise - Byggeår
2007

Les mer

Martin Linge Prosjekt

Landfall - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2013

Les mer

Aura vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2020

Les mer

Prosjektavslutning

Overlevering

Sluttdokumentasjon og kvalitets kontroll

Sluttoppgjør

Sluttrapport

Nothing found.