Tidlig fase
Konseptvalg
Prosjektutvikling
Byggefase
Prosjektavslutning

Tidlig fase

Markedsanalyse

Markedsstrategi

Prosjektvalg

Innkjøpsanalyse

Investeringsbehov

Framdriftanalyse

Team- og kulturbygging

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
totalentreprise - Byggeår
2018

Les mer

Grytendal kraftverk

Vannkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2021

Les mer

Øyfjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2020

Les mer

Konseptvalg

Behovsanalyse (GAP)

Lønnsomhetsvurdering

Mulighetsanalyse

Alternativer vurderinger/utredning

Interessentanalyse

Hybrid Jacket – Conretet GBF Design Structure/Condip 2014

Vindkraftverk (Offshore) - Kontraktsform:
FEED studie - År
2014

Les mer

Gravdal

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2012

Les mer

Kalvvatnan vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2013

Les mer

Prosjektutvikling

Gjennomføringsstrategi

Tverrfaglig kompetanse

Prosjektledelse og styring

Anskaffelse

Prosjektering (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsestimering

Kvalitessikring

Risikostyring

Interessenter og kommunikasjon

Vindmøllebakken leilighet & næring

Næring - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2016

Les mer

SR- Bank Finansparken

Næring - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2015

Les mer

Risavika Havn as

Næring - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2013

Les mer

Byggefase

Eierstyring

Prosjektstyring (fremdrift og kostnader)

Organisering av prosjekt

Kostnads estimering og styring

Prosjekteringsoppfølging

Beslutingsoppfølging

Grensesnitt kontroll

Myndighetskrav

Fagansvarlig

Risikostyring

HMS styring

Kvalitetssikring

Interessenter og kommunikasjon

Krisehåndtering

Team- og kulturbygging

Øyfjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2020

Les mer

GBS -Hebron Plattform

Olje plattform. - Kontraktsform:
totalentreprise - Byggeår
2014

Les mer

Bolsøybrua

Bro - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
1989

Les mer

Prosjektavslutning

Overlevering

Sluttdokumentasjon og kvalitets kontroll

Sluttoppgjør

Sluttrapport

Nothing found.