Tidlig fase
Konseptvalg
Prosjektutvikling
Byggefase
Prosjektavslutning

Tidlig fase

Markedsanalyse

Markedsstrategi

Prosjektvalg

Innkjøpsanalyse

Investeringsbehov

Framdriftanalyse

Team- og kulturbygging

Torsnes Kraft

Vannkraft - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2013

Les mer

Mosjøen

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2012

Les mer

Nesjendammene

Vannkraft - Kontraktsform:
FEED studie - År
2015

Les mer

Konseptvalg

Behovsanalyse (GAP)

Lønnsomhetsvurdering

Mulighetsanalyse

Alternativer vurderinger/utredning

Interessentanalyse

Sjonfjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2020

Les mer

West White Rose Project Gravity Base Structure (GBS) (tender planning)

Olje plattform - Kontraktsform:
FEED studie - År
2014

Les mer

Hybrid Foundation design

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2020

Les mer

Prosjektutvikling

Gjennomføringsstrategi

Tverrfaglig kompetanse

Prosjektledelse og styring

Anskaffelse

Prosjektering (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsestimering

Kvalitessikring

Risikostyring

Interessenter og kommunikasjon

Buheii vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2020

Les mer

DigiPlex Project OSL21 Data Center

Datasenter - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Green mountain Data Center NOR23

Datasenter - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Byggefase

Eierstyring

Prosjektstyring (fremdrift og kostnader)

Organisering av prosjekt

Kostnads estimering og styring

Prosjekteringsoppfølging

Beslutingsoppfølging

Grensesnitt kontroll

Myndighetskrav

Fagansvarlig

Risikostyring

HMS styring

Kvalitetssikring

Interessenter og kommunikasjon

Krisehåndtering

Team- og kulturbygging

Norsk stein Jelsa

Mineral - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2009

Les mer

Torsnes Kraft

Vannkraft - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2013

Les mer

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
totalentreprise - Byggeår
2018

Les mer

Prosjektavslutning

Overlevering

Sluttdokumentasjon og kvalitets kontroll

Sluttoppgjør

Sluttrapport

Nothing found.