Tidlig fase
Konseptvalg
Prosjektutvikling
Byggefase
Prosjektavslutning

Tidlig fase

Markedsanalyse

Markedsstrategi

Prosjektvalg

Innkjøpsanalyse

Investeringsbehov

Framdriftanalyse

Team- og kulturbygging

Bolsøybrua

Bro - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
1989

Les mer

E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS)

Bro - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2004

Les mer

Hardangerbrua

Bro - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2010

Les mer

Konseptvalg

Behovsanalyse (GAP)

Lønnsomhetsvurdering

Mulighetsanalyse

Alternativer vurderinger/utredning

Interessentanalyse

Nothing found.

Prosjektutvikling

Gjennomføringsstrategi

Tverrfaglig kompetanse

Prosjektledelse og styring

Anskaffelse

Prosjektering (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsestimering

Kvalitessikring

Risikostyring

Interessenter og kommunikasjon

UNB01 Nykirke – Barkåker

Jernbane - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Vindmøllebakken leilighet & næring

Næring - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2016

Les mer

SR- Bank Finansparken

Næring - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2015

Les mer

Byggefase

Eierstyring

Prosjektstyring (fremdrift og kostnader)

Organisering av prosjekt

Kostnads estimering og styring

Prosjekteringsoppfølging

Beslutingsoppfølging

Grensesnitt kontroll

Myndighetskrav

Fagansvarlig

Risikostyring

HMS styring

Kvalitetssikring

Interessenter og kommunikasjon

Krisehåndtering

Team- og kulturbygging

Bolsøybrua

Bro - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
1989

Les mer

E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS)

Bro - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2004

Les mer

Hardangerbrua

Bro - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2010

Les mer

Prosjektavslutning

Overlevering

Sluttdokumentasjon og kvalitets kontroll

Sluttoppgjør

Sluttrapport

Nothing found.