Tidlig fase
Konseptvalg
Prosjektutvikling
Byggefase
Prosjektavslutning

Tidlig fase

Markedsanalyse

Markedsstrategi

Prosjektvalg

Innkjøpsanalyse

Investeringsbehov

Framdriftanalyse

Team- og kulturbygging

Kårstø

Vedlikehold - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2002

Read More

GBS -Hebron Plattform

Olje plattform. - Kontraktsform:
totalentreprise - Byggeår
2014

Read More

KEP 2010 Civil Kårstø – E&I

Landanlegg - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2008

Read More

Konseptvalg

Behovsanalyse (GAP)

Lønnsomhetsvurdering

Mulighetsanalyse

Alternativer vurderinger/utredning

Interessentanalyse

Prosjektutvikling

Gjennomføringsstrategi

Tverrfaglig kompetanse

Prosjektledelse og styring

Anskaffelse

Prosjektering (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsestimering

Kvalitessikring

Risikostyring

Interessenter og kommunikasjon

Nothing found.

Byggefase

Eierstyring

Prosjektstyring (fremdrift og kostnader)

Organisering av prosjekt

Kostnads estimering og styring

Prosjekteringsoppfølging

Beslutingsoppfølging

Grensesnitt kontroll

Myndighetskrav

Fagansvarlig

Risikostyring

HMS styring

Kvalitetssikring

Interessenter og kommunikasjon

Krisehåndtering

Team- og kulturbygging

Kårstø

Vedlikehold - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2002

Read More

GBS -Hebron Plattform

Olje plattform. - Kontraktsform:
totalentreprise - Byggeår
2014

Read More

KEP 2010 Civil Kårstø – E&I

Landanlegg - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2008

Read More

Prosjektavslutning

Overlevering

Sluttdokumentasjon og kvalitets kontroll

Sluttoppgjør

Sluttrapport

Nothing found.