Tidlig fase
Konseptvalg
Prosjektutvikling
Byggefase
Prosjektavslutning

Tidlig fase

Markedsanalyse

Markedsstrategi

Prosjektvalg

Innkjøpsanalyse

Investeringsbehov

Framdriftanalyse

Team- og kulturbygging

Norsk stein Jelsa

Mineral - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2009

Les mer

Elkem Solar-Fluor

Prosess - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2007

Les mer

Årdal Wafers factory

Prosess - Kontraktsform:
Generalentreprise - Byggeår
2007

Les mer

Konseptvalg

Behovsanalyse (GAP)

Lønnsomhetsvurdering

Mulighetsanalyse

Alternativer vurderinger/utredning

Interessentanalyse

Nothing found.

Prosjektutvikling

Gjennomføringsstrategi

Tverrfaglig kompetanse

Prosjektledelse og styring

Anskaffelse

Prosjektering (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsestimering

Kvalitessikring

Risikostyring

Interessenter og kommunikasjon

DigiPlex Project OSL21 Data Center

Datasenter - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Green mountain Data Center NOR23

Datasenter - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Microsoft Data Center AMS13 og AMS14

Datasenter - Kontraktsform:
Totalentreprise. - Byggeår
2019

Les mer

Byggefase

Eierstyring

Prosjektstyring (fremdrift og kostnader)

Organisering av prosjekt

Kostnads estimering og styring

Prosjekteringsoppfølging

Beslutingsoppfølging

Grensesnitt kontroll

Myndighetskrav

Fagansvarlig

Risikostyring

HMS styring

Kvalitetssikring

Interessenter og kommunikasjon

Krisehåndtering

Team- og kulturbygging

Norsk stein Jelsa

Mineral - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2009

Les mer

Elkem Solar-Fluor

Prosess - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2007

Les mer

Årdal Wafers factory

Prosess - Kontraktsform:
Generalentreprise - Byggeår
2007

Les mer

Prosjektavslutning

Overlevering

Sluttdokumentasjon og kvalitets kontroll

Sluttoppgjør

Sluttrapport

Nothing found.