Tidlig fase
Konseptvalg
Prosjektutvikling
Byggefase
Prosjektavslutning

Tidlig fase

Markedsanalyse

Markedsstrategi

Prosjektvalg

Innkjøpsanalyse

Investeringsbehov

Framdriftanalyse

Team- og kulturbygging

Kårstø

Vedlikehold - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2002

Read More

Saurdal transformatorstasjon

Transformatorstasjon - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2010

Read More

Norsk stein Jelsa

Mineral - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2009

Read More

Konseptvalg

Behovsanalyse (GAP)

Lønnsomhetsvurdering

Mulighetsanalyse

Alternativer vurderinger/utredning

Interessentanalyse

Mosjøen

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2012

Read More

Nesjendammene

Vannkraft - Kontraktsform:
FEED studie - År
2015

Read More

Remmafjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2020

Read More

Prosjektutvikling

Gjennomføringsstrategi

Tverrfaglig kompetanse

Prosjektledelse og styring

Anskaffelse

Prosjektering (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsestimering

Kvalitessikring

Risikostyring

Interessenter og kommunikasjon

Egersund vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2015

Read More

UNB01 Nykirke – Barkåker

Jernbane - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Read More

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2020

Read More

Byggefase

Eierstyring

Prosjektstyring (fremdrift og kostnader)

Organisering av prosjekt

Kostnads estimering og styring

Prosjekteringsoppfølging

Beslutingsoppfølging

Grensesnitt kontroll

Myndighetskrav

Fagansvarlig

Risikostyring

HMS styring

Kvalitetssikring

Interessenter og kommunikasjon

Krisehåndtering

Team- og kulturbygging

Kårstø

Maintenance - Form of contract:
Unit price contract - Year of construction
2002

Read More

Kårstø

Vedlikehold - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2002

Read More

Saurdal transformatorstasjon

Transformatorstasjon - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2010

Read More

Prosjektavslutning

Overlevering

Sluttdokumentasjon og kvalitets kontroll

Sluttoppgjør

Sluttrapport

Grytendal kraftverk

Vannkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2021

Read More