Tidlig fase
Konseptvalg
Prosjektutvikling
Byggefase
Prosjektavslutning

Tidlig fase

Markedsanalyse

Markedsstrategi

Prosjektvalg

Innkjøpsanalyse

Investeringsbehov

Framdriftanalyse

Team- og kulturbygging

Kårstø

Vedlikehold - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2002

Les mer

Saurdal transformatorstasjon

Transformatorstasjon - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2010

Les mer

Norsk stein Jelsa

Mineral - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2009

Les mer

Konseptvalg

Behovsanalyse (GAP)

Lønnsomhetsvurdering

Mulighetsanalyse

Alternativer vurderinger/utredning

Interessentanalyse

Mosjøen

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2012

Les mer

Nesjendammene

Vannkraft - Kontraktsform:
FEED studie - År
2015

Les mer

Remmafjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2020

Les mer

Prosjektutvikling

Gjennomføringsstrategi

Tverrfaglig kompetanse

Prosjektledelse og styring

Anskaffelse

Prosjektering (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsestimering

Kvalitessikring

Risikostyring

Interessenter og kommunikasjon

Egersund vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2015

Les mer

UNB01 Nykirke – Barkåker

Jernbane - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2019

Les mer

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2020

Les mer

Byggefase

Eierstyring

Prosjektstyring (fremdrift og kostnader)

Organisering av prosjekt

Kostnads estimering og styring

Prosjekteringsoppfølging

Beslutingsoppfølging

Grensesnitt kontroll

Myndighetskrav

Fagansvarlig

Risikostyring

HMS styring

Kvalitetssikring

Interessenter og kommunikasjon

Krisehåndtering

Team- og kulturbygging

Kårstø

Maintenance - Form of contract:
Unit price contract - Year of construction
2002

Les mer

Kårstø

Vedlikehold - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2002

Les mer

Saurdal transformatorstasjon

Transformatorstasjon - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2010

Les mer

Prosjektavslutning

Overlevering

Sluttdokumentasjon og kvalitets kontroll

Sluttoppgjør

Sluttrapport

Grytendal kraftverk

Vannkraftverk - Kontraktsform:
Totalentreprise - Byggeår
2021

Les mer