Sales And

Commercial Manager


Vi søker en Sales And Commercial Manager som skal jobbe tett med Driftsjef, Daglig Leder og styret.

De områdene som stillingen skal dekke er:
Planlegge og samordne all salgsvirksomhet
Salgs -og oppfølgingsansvar ut mot kunder
Markedsføring av selskapets tjenester
Utvikle og følge opp markedsstrategi
Salgsbudsjett og resultatansvar

Vi søker deg som har en kombinasjon av kommersielt driv, ureddhet, er selvstendig, kreativ og som holder god orden. Du bør ha evne til å se det overordnede perspektiv og allikevel ha et øye for detaljer. Vi ser etter en person som er proaktiv, oppsøkende, effektiv og som har en strategisk tilnærming.

 

Det er viktig at du raskt setter deg inn i nye arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Du er nysgjerrig, og har god markeds -og forretningsmessig forståelse, samt evne til å gjennomføre strategiske beslutninger. Som ansatt i Energy Consult AS får du jobbe med mennesker, yte service, og være vårt kontaktpunkt ovenfor kunder og medarbeidere.

Salgs -og Markedsansvarlig i Energy Consult AS utgjør en viktig funksjon der målet er å øke selskapets markedsandeler gjennom å utvikle godt samarbeid med våre kunder. Detter en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe med større energi, industri, og infrastrukturprosjekter internasjonalt og i Norge.

Noe reisevirksomhet må påberegnes, for å kunne møte kunder, og holde seg oppdatert på våre prosjekter. Vi ser etter en person som kan lede salgs -og markedsarbeidet, og som vil ha ansvar for å sikre videre oppdrag og en økning i utleide ressurser med rett inntjening. Du må like å bygge relasjoner og samtidig arbeide målrettet.


Dine arbeidsoppgaver

Tiltak for å øke selskapets markedsandel i tråd med selskapets målsetninger.

Etablere kontakter mot nye og eksisterende kunder i tillegg til oppfølging og videreutvikling av selskapet sin eksisterende kundeportefølje.

Generere og kvalitetssikre leads samt videreutvikle gode oppfølgingsrutiner.

Utarbeide og presentere tilbud, samt følge opp leveranser til kunder.

Sørge for god kommunikasjon og samhandling med ledelse, kunder og samarbeidspartnere.

Åpne "dører" for muligheter og være en del av selskapets ansikt utad.

Delta i oppfølging av websider og sosiale medier.


Kvalifikasjoner

Bachelor grad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor relevant fag som markedsføring, administrasjon, økonomi, HMS o.l. Solid markedsrettet arbeidserfaring og/eller bransjeerfaring fra lignende type arbeid kan kompensere for manglende formell utdannelse.
Erfaring fra prosjektsalg eller tilsvarende.
Forståelse for salgsbudsjett.
God teknisk kompetanse og/eller interesse.
Erfaring med bruk av digitale applikasjoner og plattformer.
Gode fremstillingsevner, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.


Ønskede Egenskaper

En pådriver for utvikling av virksomheten
Tydelig og inneha gode kommunikasjons -og samarbeidsevner
Et godt kommersielt fokus
Initiativrik, nysgjerrig og løsningsorientert


Vi kan tilby

En utfordrende og spennende stilling i et selskap med store ambisjoner for videre utvikling.
Mulighet for å delta på en spennende "reise" for å posisjonere selskapet til fremtidens krav og kundens forventninger.
Et aktivt, kompetent og hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
Spennende kunder og prosjekter både internasjonalt og nasjonalt.
Konkurransedyktige betingelser.
Gode pensjons -og forsikringsordninger.


Om oss

Energy Consult AS er en spesialenhet for større prosjektledelser innen infrastruktur, energi og industri i Skandinavia. Vi har høy gjennomføringsevne som gir oss et fortrinn i markedssegmenter, hvor kompetanse, system/struktur og prosesser har avgjørende betydning. Vi består av 20-25 medarbeidere som jobber for kunder i hele Skandinavia både på kunde/utbygger og entreprenørsiden.
Energi: Totalentrepriser, risikostyring, investororienterte kunder, nettverk og relasjoner.
Infrastruktur: PPP/OPS, EPCI, totalentrepriser, samhandling og innovasjon (eks grønt skifte).

 

Energy Consult AS innehar spesialkompetanse på energi -og samferdselsprosjekter i Skandinavia. Energy Consult AS er en aktiv samarbeidspartner som forstår og tilpasser seg nye rammer og krav. Vi har fokus på lojalitet, leveringsevne og kostnadsbevissthet i alle ledd. Vi er gode på prosjektstyring, vi skaper lønnsomme prosjekter og overleverer høy kvalitet i alle ledd. Energy Consult AS leverer team med riktig kompetanse og hjelper byggherre og entreprenør med å gjennomføre prosjektet. God struktur, tilstrekkelig og riktig kompetanse, samt kultur for etterlevelse er viktige forutsetninger for en god prosjektstyring.

Send oss din søknad

Har du kvalifikasjonene og kunne tenke deg å arbeide hos oss ønsker vi at du tar kontakt med

Trond Are Skandsen
Driftsjef

+47 906 33 138
trond.are.skandsen@energy-consult.no

Salgs -og markedsansvarlig


Vi søker en Salgs -og Markedsansvarlig som skal jobbe tett med Driftsjef, Daglig Leder og styret.

Vi søker deg som har en kombinasjon av kommersielt driv, ureddhet, er selvstendig, kreativ og som holder god orden. Du bør ha evne til å se det overordnede perspektiv og allikevel ha et øye for detaljer. Vi ser etter en person som er proaktiv, oppsøkende, effektiv og som har en strategisk tilnærming.

 

Det er viktig at du raskt setter deg inn i nye arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Du er nysgjerrig, og har god markeds -og forretningsmessig forståelse, samt evne til å gjennomføre strategiske beslutninger. Som ansatt i Energy Consult AS får du jobbe med mennesker, yte service, og være vårt kontaktpunkt ovenfor kunder og medarbeidere.

De områdene som stillingen skal dekke er:
Planlegge og samordne all salgsvirksomhet
Salgs -og oppfølgingsansvar ut mot kunder
Markedsføring av selskapets tjenester
Utvikle og følge opp markedsstrategi
Salgsbudsjett og resultatansvar

Salgs -og Markedsansvarlig i Energy Consult AS utgjør en viktig funksjon der målet er å øke selskapets markedsandeler gjennom å utvikle godt samarbeid med våre kunder. Detter en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe med større energi, industri, og infrastrukturprosjekter internasjonalt og i Norge.

Noe reisevirksomhet må påberegnes, for å kunne møte kunder, og holde seg oppdatert på våre prosjekter. Vi ser etter en person som kan lede salgs -og markedsarbeidet, og som vil ha ansvar for å sikre videre oppdrag og en økning i utleide ressurser med rett inntjening. Du må like å bygge relasjoner og samtidig arbeide målrettet.


Dine arbeidsoppgaver

Tiltak for å øke selskapets markedsandel i tråd med selskapets målsetninger.

Etablere kontakter mot nye og eksisterende kunder i tillegg til oppfølging og videreutvikling av selskapet sin eksisterende kundeportefølje.

Generere og kvalitetssikre leads samt videreutvikle gode oppfølgingsrutiner.

Utarbeide og presentere tilbud, samt følge opp leveranser til kunder.

Sørge for god kommunikasjon og samhandling med ledelse, kunder og samarbeidspartnere.

Åpne "dører" for muligheter og være en del av selskapets ansikt utad.

Delta i oppfølging av websider og sosiale medier.


Kvalifikasjoner

Bachelor grad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor relevant fag som markedsføring, administrasjon, økonomi, HMS o.l. Solid markedsrettet arbeidserfaring og/eller bransjeerfaring fra lignende type arbeid kan kompensere for manglende formell utdannelse.
Erfaring fra prosjektsalg eller tilsvarende.
Forståelse for salgsbudsjett.
God teknisk kompetanse og/eller interesse.
Erfaring med bruk av digitale applikasjoner og plattformer.
Gode fremstillingsevner, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.


Ønskede Egenskaper

En pådriver for utvikling av virksomheten
Tydelig og inneha gode kommunikasjons -og samarbeidsevner
Et godt kommersielt fokus
Initiativrik, nysgjerrig og løsningsorientert


Vi kan tilby

En utfordrende og spennende stilling i et selskap med store ambisjoner for videre utvikling.
Mulighet for å delta på en spennende "reise" for å posisjonere selskapet til fremtidens krav og kundens forventninger.
Et aktivt, kompetent og hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
Spennende kunder og prosjekter både internasjonalt og nasjonalt.
Konkurransedyktige betingelser.
Gode pensjons -og forsikringsordninger.


Om oss

Energy Consult AS er en spesialenhet for større prosjektledelser innen infrastruktur, energi og industri i Skandinavia. Vi har høy gjennomføringsevne som gir oss et fortrinn i markedssegmenter, hvor kompetanse, system/struktur og prosesser har avgjørende betydning. Vi består av 20-25 medarbeidere som jobber for kunder i hele Skandinavia både på kunde/utbygger og entreprenørsiden.
Energi: Totalentrepriser, risikostyring, investororienterte kunder, nettverk og relasjoner.
Infrastruktur: PPP/OPS, EPCI, totalentrepriser, samhandling og innovasjon (eks grønt skifte).

 

Energy Consult AS innehar spesialkompetanse på energi -og samferdselsprosjekter i Skandinavia. Energy Consult AS er en aktiv samarbeidspartner som forstår og tilpasser seg nye rammer og krav. Vi har fokus på lojalitet, leveringsevne og kostnadsbevissthet i alle ledd. Vi er gode på prosjektstyring, vi skaper lønnsomme prosjekter og overleverer høy kvalitet i alle ledd. Energy Consult AS leverer team med riktig kompetanse og hjelper byggherre og entreprenør med å gjennomføre prosjektet. God struktur, tilstrekkelig og riktig kompetanse, samt kultur for etterlevelse er viktige forutsetninger for en god prosjektstyring.

Send oss din søknad

Har du kvalifikasjonene og kunne tenke deg å arbeide hos oss ønsker vi at du tar kontakt med


Trond Are Skandsen
Driftsjef

+47 906 33 138
trond.are.skandsen@
energy-consult.no