Olje plattform

West White Rose Project Gravity Base Structure (GBS) (tender planning)


Fakta

Husky Energy, på vegne av West White Rose Project (WWRP) talsmenn, Husky, Suncor Energy Inc. (Suncor) og Nalcor Energy - Oil and Gas Inc. (Nalcor), leder utviklingen av WWRP. White Rose-feltet og satellittutvidelser ligger i Jeanne d'Arc-bassenget, 350 km øst for Newfoundland og Labrador, på omtrent 120 m dybde.


Ansvarsområde

Rådgiver på entreprenørsiden ved byggeløsninger


Kontraktsform

FEED studie


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

NA


År

2014


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt