Jernbane

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen


Fakta

Jernbaneprosjektet omfatter utbygging av 14,5 km jernbanespor mellom Sandnes og Stavanger. Dobbeltsporet ble bygget langs eksisterende spor med tilhørende tekniske anlegg, og en dobling av antall holdeplasser på strekningen.


Ansvarsområde

Stikningsledelse, masseavregning, dokumentasjon, kvalitet og HMS


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 160 000 000


Byggeår

2007


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt