Jernbane

UNB01 Nykirke - Barkåker


Fakta

13,6 km dobbeltspor. Ny stasjon sør for Skoppum. Lett tilgjengelig fra rv. 19. Tilknyttet gang- og sykkelvei. Tre tunneler: Kopstadtunnelen, Skottåstunnelen og Gråmunktunnelen. Total tunnellengde 5,1 km. To bruer. Fire beredskapsplasser. To rømningstunneler


Ansvarsområde

Rådgiver på entreprenørsiden for anbud, tekniske løsninger, bygging, innkjøp og kundeansvar


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

NA


Byggeår

2019


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt