Vindkraft

Tysvær vindkraftverk


Fakta

11 Siemens Gamesa 4.3 MW vindturbiner, installert kapasitet på 47 MW, årlig produsere 150 GWh


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse og prosjekteringsledelse.


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 100 000 000


Byggeår

2020


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt