Vindkraftverk

Tonstad vindkraftverk


Fakta

51 Siemens SWT-DD-142 på 4,1MW hver. Rotordiameter er 142 meter, tårnhøyde er 129 meter. Total effekt er 208 MW. Årsproduksjon er 670 GWh.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Totalentreprise.


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 500 000 000


Byggeår

2018


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt