Vannkraft

Svartevannsdammen


Fakta

Rehabiliteringsarbeid av Svartevannsdammen Sirdal. Utsprengning av ca. 350.000m3 fjell, oppbygging av støttefylling og plastring. Støttemur i betong.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 100 000 000


Byggeår

2011


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt