Vindkraftverk

Skurvenuten - Tindafjellet vindkraftverk


Fakta

Skurvenuten: 2 Vestas V117. 3,45MW hver. Total effekt 6,9MW. Årsproduksjon 20GWh. Tindafjellet: 3 Vestas V117, 3,45MW hver. Installert effekt 10,35MW. Årsproduksjon er 31,05 GWh


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Totalentreprise.


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 50 000 000


Byggeår

2017


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt