Transformatorstasjon

Saurdal transformatorstasjon


Fakta

Utvidelse og ombygging av dagens 420 kV anlegg og omlegging av ledninger inn til stasjonen.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 10 000 000


Byggeår

2010


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt