Vei

Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen


Fakta

Delprosjektet Ryfast E05 Hundvågtunnelen inkluderer 900 m med tunnelramper fra Buøy og ned til / opp fra Hundvågtunnelen og 4,5 km av selve Hundvågtunnelen. Det er en tunnel med to løp.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse og prosjekteringsledelse


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 1 300 000 000


Byggeår

2016


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt