Vindkraftverk

Remmafjellet vindkraftverk


Fakta

Beregning gjort med Vestas turbin (V112) 3MW. 28-52stk. Turbineffekt 2,5 - 4,5MW. Samlet installert effekt inntil 130MW. Årsproduksjon 320-370GW h.


Ansvarsområde

Prosjektering og optimalisering av veier og kranoppstillingplasser, budsjett for grunnarbeider inkl masse estmering, og visualisering av ferdig vindkraftverk


Kontraktsform

FEED studie


Oppdragsgiver

Byggherre


Prosjektverdi

NA


År

2020


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt