Vindkraftverk

Øyfjellet vindkraftverk


Fakta

72 Nordex N149, rotordiameter 105m, navhøyde 105m. 5MW per turbin, 400MW installert effekt, årsproduksjon 1,2TWh.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse.


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Byggherre


Prosjektverdi

kr 900 000 000


Byggeår

2020


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt