Mineral

Norsk stein Jelsa


Fakta

Norsk Stein AS utvidet sin produksjonskapasitet fra en årsproduksjon på 5 mill. tonn stein til 10 mill. tonn fra 2011. Arbeidet omfatter; bygging av ny kulvert med pumpekummer og lastebokser, diverse fundamenter, støttemurer, plater, rock box (stedstøpte bygg) og nye trafobygg. 16000 m3 betong. 2500 tonn armering.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 80 000 000


Byggeår

2009


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt