Vindkraft

Norra Vedbo Wind Farm


Fakta

37 turbiner, total kraft 140 MW


Ansvarsmområde

Prosjektering og optimalisering av veier og kranoppstillingsplasser, budsjett for grunnarbeider inkl masse estimering, og visualisering av ferdig vindkraftverk.


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

NA


Byggeår

2020


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt