Vannkraft

Nesjendammene


Fakta

Nesjen er reguleringsmagasin for Solhom kraftverk på 2x100 MW. Nesjen demmes opp av totalt 3 steinfyllingsdammer med en samlet masse på ca 0,74 mill m^3.


Ansvarsområde

Utarbeidet fagmodeller av nå situasjonen, samt tilhørende geometriske- kontroll rapporter av Nesjendammene for vurdering av utfall og utgliding i periode 2008 - 2012 - 2014.


Kontraktsform

FEED studie


Oppdragsgiver

Byggherre


Prosjektverdi

NA


År

2015


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt