Vindkraftverk

Mosjøen


Fakta

Moesjøen vindkraftverk var planlagt på Reinfjellet, sørøst for Mosjøen, og utbygger søkte om å etablerer et vindkraftverk med total installert effekt på inntil 305 MW.


Ansvarsområde

Prosjektering og optimalisering av veier og kranoppstillingplasser, budsjett for grunnarbeider inkl masse estmering, og visualisering av ferdig vindkraftverk


Kontraktsform

FEED studie


Oppdragsgiver

Prosjekteier


Prosjektverdi

NA


År

2012


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt