Landfall

Martin Linge Prosjekt


Fakta

Landanlegg på Kollsnes i forbindelse med elektrifisering av Martin Linge


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, byggeledelse, anbudsledelse


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 150 000 000


Byggeår

2013


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt