Vindkraftverk

Lindesnes vindkraftverk


Fakta

2 Vestas, 4,0MW hver, inntil 8MW Installert effekt, årsproduksjon ca 15GWh.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Totalentreprise.


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 10 000 000


Byggeår

2018


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt