Vindkraftverk

Lillesand vindkraftverk


Fakta

3 Vestas, 4,2MW , og 12MW installert effekt


Ansvarsområde

Prosjektering og optimalisering av veier og kranoppstillingplasser, budsjett for grunnarbeider inkl masse estmering, visualisering av ferdig vindkraftverk og anbud.


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Byggherre


Prosjektverdi

NA


Byggeår

2019


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt