Vedlikehold

Kårstø


Fakta

Rammekontrakt for vedlikehold og modifikasjoner ved eiendommer og anlegg som Statoil eier eller er teknisk driftsansvarlig for i Nord-Rogaland.


Ansvarsområde

Drift og vedlikehold


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 100 000 000


Byggeår

2002


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt