Vindkraft

Karskuv og Marhult (Karma) Wind Farm 150MW


Fakta

20 Turbiner i Karksuv, 300GWh i året.


Ansvarsområde

Rådgiver på entreprenørsiden for anbud, tekniske løsninger, bygging, innkjøp og kundeansvar


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

NA


Byggeår

2019


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt