Vindkraftverk

Kalvvatnan vindkraftverk


Fakta

Vindkraftverket var planlagt med 72 vindturbiner og en samlet installert effekt på inntil 225 MW. Planområdet utgjorde til sammen omtrent 40 km2, fordelt på tre delområder.


Ansvarsområde

Prosjektering og optimalisering av veier og kranoppstillingplasser, budsjett for grunnarbeider inkl masse estmering, og visualisering av ferdig vindkraftverk


Kontraktsform

FEED studie


Oppdragsgiver

Byggherre


Prosjektverdi

NA


År

2013


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt