Vannkraftverk

Grytendal kraftverk


Fakta

Fallhøyde: 164 m
Turbintype: Francis
Effekt: 6,5 MW
(tilsvarer 6500 panelovner)
Årlig produksjon: 21,8 GWh
(tilsvarer 1090 husstander)


Ansvarsområde

Forsikringsoppgjør - 3-part vurdering av kostnader med terrengskade etter flom.


Kontraktsform

Fast pris med bonus


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 30 000 000


Byggeår

2021


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt