Prosess

Elkem Solar-Fluor


Fakta

Bygging av silisiumfabrikk for Fluor på vegne av Elkem Solar. Grunn- og betongarbeid i form av selvbærende plate på mark, vegger og dekker. Stålkonstruksjoner i bygningskropp som er platekledd.

Totalt 5 bygg hvor 3 er nye og 2 skal bygges om inne i eksisterende haller.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse og prosjekteringsledelse


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 400 000 000


Byggeår

2007


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt