Vannkraft

Eldrevaten Kraftverk


Fakta

Eldrevatn kraftverk utnytter fallene mellom Eldrevatn og Vesle Juklevatn og Sulevatn.
Kraftverket benytter tilsiget i et allerede regulert område til å produsere strøm til ca. 1 200 husstander. Småkraftverket ble offisielt åpnet i september 2014, men har vært i drift siden høsten 2013. Produksjon: 24 GWh, effekt:5 MW, fallhøyde:140 m


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 60 000 000


Byggeår

2012


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt