Vindkraftverk

Egersund vindkraftverk


Fakta

33 Senvion 3,4MW, 112.5MW installert effekt, årsproduksjon 395GWh.


Ansvarsområde

Prosjektering og optimalisering av veier og kranoppstillingplasser, budsjett for grunnarbeider inkl masse estmering, visualisering av ferdig vindkraftverk og anbud


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Byggherre


Prosjektverdi

NA


Byggeår

2015


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt