Vei

E16 EGGEMOEN - OLUM, E2 ÅSBYGDA - OLUM


Fakta

Ca. 12,5 km. Ny E16. Ny E16 bygges som en tofeltsveg med forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger og fysisk midtdeler. Prosjektet innebærer bygging av to planskilte kryss. I tillegg vil det bygges en rundkjøring på Eggemoen som vil bygges om til et toplanskryss i forbindelse med utbyggingen av E16 Nymoen-Eggemoen. Det vil bygges fem bruer for E16, tre underganger under E16, fem overgangsbruer pluss en overgang for vilt. Lengste bru blir Randselva bru med en lengde på ca. 600 meter


Ansvarsområde

Rådgiver på entreprenørsiden for anbud, tekniske løsninger, bygging, innkjøp og kundeansvar


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

NA


Byggeår

2019


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt