Datasenter

DigiPlex Project OSL21 Data Center


Fakta

Prosjekt DHAS er et bygg som passer utvikling som til slutt vil levere omtrent 6MW IT-belastning.


Ansvarsområde

Rådgiver på entreprenørsiden for anbud, tekniske løsninger, bygging, innkjøp og kundeansvar


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

NA


Byggeår

2019


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt