Vindkraftverk

Aura vindkraftverk


Fakta

137 turbiner GE 5.5MW, navhøyde 200 m, installert effekt 750 MW


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Totalentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

NA


Byggeår

2020


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt