Vannkraft

Åseral Nord


Fakta

Ny dam Langevatn, steinfyllingsdam med asfaltkjerne og ca. 400.000 m3 fyllmasse, med ny overløpsterskel og vangemurer i betong. Overføringstunell fra Langevatn til Nåvatn – ca. 8,5km tunell totalt med tverrsnitt 30 m2 med konstruksjoner for luker og tverrslagsporter i betong inne i tunellen. Vannføringen går til Øygard kraftverk, Kvernevatn kraftverk, Utvidelse av Skjerka kraftverk


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, byggeledelse, anbudsledelse


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 600 000 000


Byggeår

2017


Prosjektlink


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjekt