Energy Consult AS leverer team med riktig kompetanse som hjelper byggherre og entreprenør med å gjennomføre prosjektet. God struktur, tilstrekkelig og riktig kompetanse, samt kultur for etterlevelse er viktige forutsetninger for en god prosjektstyring.

Energy Consult AS er en spesialenhet for større prosjekter innen infrastruktur, energi og industri i Skandinavia. Vi har den nødvendige kompetansen for å implementere på et høyt nivå, som gir oss fordeler i ulike markedssegmenter, der kunnskap, struktur og systemer er av avgjørende betydning. Energy Consult AS jobber med kunder over hele Skandinavia, både på utvikler- og entreprenørsiden. Som selskap vil vi fortsette å utvikle oss for å tilby tjenester og ressurser, for å være kundens førstevalg i enhver fase av et prosjekt.

Infrastruktur: PPP / OPS, EPCI, totalentrepriser, samarbeid og innovasjon i tråd med det grønne skiftet. Energy Consult AS har spesialkompetanse innen fornybar energi og infrastrukturprosjekter i Skandinavia. Vi viser høy grad av forståelse, og tilpasser oss nye rammer og krav. Vi fokuserer på lojalitet, evnen til å levere og kostnadsbevissthet på alle nivåer. Vi i Energy Consult AS utmerker oss innen prosjektledelse, lønnsomme prosjekter og sørger for høy kvalitet i alle ledd av utviklingen.

Energy Consult AS er en spesialenhet for større prosjekter innen infrastruktur, energi og industri i Skandinavia.

 

Vi har høy gjennomføringsevne som gir fortrinn i markedssegmenter der kompetanse, system/struktur og prosesser har avgjørende betydning.

Energy Consult AS har 15-20 personer, som jobber for kunder i Skandinavia nå, på kunde/utbygger og entreprenørsiden.

Energi: Totalentrepriser, risikostyring, investororienterte kunder, nettverk og relasjoner.

Samferdsel: PPP/OPS, EPCI, totalentrepriser, samhandling og innovasjon

Egil RasmussenPartner +47 932 48 226  egil.rasmussen@energy-consult.no

Johannes Oddvar LundalPartner  johannes.oddvar.lundal@energy-consult.no