Egil Rasmussen


Egil har omfattende erfaring med prosjekteringsledelse, masseavregning, og stikningsledelse. Erfaring fra bygging av dam, jernbane, vei, on-shore prosessanlegg, og vindkraftverk Har og lang erfaring med prosjektering av vei, kranoppstillingsplasser og byggrop for bygg og fundamenter, da spesielt innfor utbygging av vindkraftverk

Egils karriere startet i Veidekke der han tok sentrale roller for viktige prosjekter for selskapet.. I 2016 begynte han å jobbe i Risa I avdelingen energi, og har fokus på prosjekteringsledelse i totalentrepriser innenfor energi segmentet. Han er også vei prosjekterende, da med bruk av Gemini, Infraworks og Autocad civil 3D.

Egil har utmerkede problemløsningsevner, detaljert kunnskap om alle faser av prosjekter, ydmyk og vennlig karakter. Han er en vellykket profesjonell som selskaper ønsker å jobbe med.

Profil

Utdanning


Teknisk Fagskole, Stavanger
1999-2001

Bygg- og anleggsfag. Anleggsfag

Høgskolen i Stavanger
2001-2003

Bygg- og anleggsingeniør. Teknisk planlegging

Nøkkelkvalifikasjoner


Prosjekteringsledelse

Prosjektering grunn

Masseavregner

3D visualisering

Relevant erfaring


Hennøy vindkraftverk

Prosjekteringsleder for entreprenør, hvor oppgaven var anbudsstøtte, og lede prosjektering av: kai, veier, kranoppstillingsplasser og kabelanlegg
2017-2018

Egersund vindkraftverk

Rådgiver for utbygger hvor oppgaven var å lage planer, budsjetter for utarbeidelsen av anbudsunderlag til entreprenører
2014-2016

Nesjendammen

Rådgiver for utbygger hvor oppgaven var å vurder dam stabilitet
2013-2014


Veidekke Enterprenør AS.
2003-2016

Prosjekteringsleder stikningsleder, masseavregner og stikningsingeniør

Risa AS.
2016-2020

Prosjekteringsleder

Energy Consult AS. Partner/ Senior Rådgiver
2020-DD

Rådgiver på entreprenør siden og utbyggersiden for prosjektgjennomføring, anbud, marked, innkjøp og kundeansvar.

Prosjekttype: Vindkraft, samferdselsprosjekt, dambygging, rehab tunnel, tunnel og industribygg.

Egil RasmussenPartner +47 932 48 226  egil.rasmussen@energy-consult.no

Egil RasmussenPartner +47 932 48 226  egil.rasmussen@energy-consult.no

Erfaringer

Saurdal transformatorstasjon

Transformatorstasjon - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2010

Read More

Mosjøen

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2012

Read More

Nesjendammene

Vannkraft - Kontraktsform:
FEED studie - År
2015

Read More

Erfaringer

Saurdal transformatorstasjon

Transformatorstasjon - Kontraktsform:
Utførelsesentreprise - Byggeår
2010

Read More

Mosjøen

Vindkraftverk - Kontraktsform:
FEED studie - År
2012

Read More

Nesjendammene

Vannkraft - Kontraktsform:
FEED studie - År
2015

Read More